Vi støtter samfundsforskning Vi støtter juridisk-videnskabeligt arbejde Vi støtter kunst og kultur Vi støtter videregående musikuddannelse af unge og Børnecancerfonden Vi støtter sygdom og sygdomsbekæmpelse

Gangstedfonden støtter

Sygdom og sygdomsbekæmpelse: Primært bevilling til løn til introduktionsstipendiater (1. år) til PhD-studerende, jf. vejledningen under "Ansøg".

Børn og unge: Børnecancerfonden (ansøgningsskema: Sygdom og sygdomsbekæmpelse)
Alene bevilling til dækning af udgifter til anerkendt underviser i forbindelse med videregående musikuddannelser (ansøgningsskema: Kunst og Kultur)

Kunst og kultur: Primært bevilling til kulturprojekter der er af almen interesse og af høj kvalitet, bl.a. koncerter samt anerkendte musikinstitutioner og udøvende kunstnere, anerkendte kulturinstitutioner og museer i forbindelse med større udstillinger - særligt projekter i Danmark.

Jura: Juridisk-videnskabeligt arbejde inden for dansk og fremmed retsvidenskab i form af konkrete projekter og udgivelser.

Anden samfundsforskning: Andre former for samfundsforskning eller offentlig virke, der skønnes af værdi for opretholdelsen af et retssamfund

Fonden yder ikke støtte til:

  • deltagelse i kongresser
  • studieophold i ind- og udland, bortset i forbindelse med PhD-projekter (forskning) og videregående musikuddannelse hos anerkendte undervisere (børn/unge)
  • udgivelser og andet i forbindelse med phd-afhandlinger
  • overhead (forskning)

Ansøgere opfordres til at respektere ovennævnte således, at der ikke indsendes ansøgninger, der ikke er relevante for Gangstedfonden.

Hvad har fonden støttet i 2015?

A+B - Sygdom og sygdomsbekæmpelse (engangstilskud)
Fordelt med bevilling til 11 ansøgere ud af 136 - kr. 2.442.209
Sygdom og sygdomsbekæmpelse samt børn og unge - kr. 100.000

C - Kunst og kultur - kr. 567.750

D - Jura - kr. 63.500

H - Hædersgaver - kr. 0

I alt kr. 3.173.459