Vi støtter samfundsforskning Vi støtter juridisk-videnskabeligt arbejde Vi støtter kunst og kultur Vi støtter videregående musikuddannelse af unge og Børnecancerfonden Vi støtter sygdom og sygdomsbekæmpelse

Gangstedfonden støtter

Sygdom og sygdomsbekæmpelse: Forskning og bekæmpelse af sygdomme samt de i forbindelse med projektet hørende udgifter til f.eks. anskaffelse af apparatur m.m.

Børn og unge: Alene videregående musikuddannelse og Børnecancerfonden

Kunst og kultur: Musik, litteratur, maleri og skulptur

Jura: Juridisk-videnskabeligt arbejde inden for dansk og fremmed retsvidenskab i form af konkrete projekter og udgivelser.

Anden samfundsforskning: Andre former for samfundsforskning eller offentlig virke, der skønnes af værdi for opretholdelsen af et retssamfund

Fonden yder ikke støtte til:

  • passiv deltagelse i kongresser
  • alternativ behandling
  • grupperejser for syge og handicappede
  • studieophold i ind- og udland, men alene videregående musikuddannelser hos anerkendte undervisere
  • udgivelser og andet i forbindelse med phd-afhandlinger

Fonden har tidligere ydet direkte hjælp til syge og handicappede, men har indstillet denne støtte.

Ansøgere opfordres til at respektere ovennævnte således, at der ikke indsendes ansøgninger, der ikke er relevante for Gangsted-fonden.

Hvad har fonden støttet i 2015?

A+B - Sygdom og sygdomsbekæmpelse (engangstilskud)
Fordelt med bevilling til 11 ansøgere ud af 136 - kr. 2.442.209
Sygdom og sygdomsbekæmpelse samt børn og unge - kr. 100.000

C - Kunst og kultur - kr. 567.750

D - Jura - kr. 63.500

H - Hædersgaver - kr. 0

I alt kr. 3.173.459